Гаранционни условия

МОДЕЛГАРАНЦИОНЕН СРОКТЕСТ ПЕРИОД
Лаго15 години20 дни тест период
Бахама Мемори10 години
Сирена Фреш Мемори10 години20 дни тест период
Сирена Мемори10 години20 дни тест период
Сирена Ултрафлекс10 години20 дни тест период
МемориТопер Мармара5 години
Аляска5 години20 дни тест период
Тирена5 години20 дни тест период
Модена5 години20 дни тест период
Аруба Мемори5 години20 дни тест период
Аруба5 години20 дни тест период
Майорка5 години
Каспия Нормал3 години
Каспия Полифлекс Стандарт5 години
Каспия Полифлекс Софт5 години
Каспия Полифлекс Зима5 години
Каспия Полифлекс Мемори5 години
Каспия Покет Спринг5 години
Биская3 години-
Детски матрак Лукс3 години
Лигура Покет3 години
Понто2 години
Понто Мемори2 години
Топ матрак 8 см.2 години
Детски Матрак2 години
Основа Лукс Твърда10 години
Основа Лукс Мека10 години
Основа Стандарт5 години

 • За изделия от каталога на НАНИ, които не са включени в таблицата гаранционния срок е 2 години от датата на закупуване.
 • Изделията включени в графа "ТЕСТ ПЕРИОД" могат да бъдат взаимно заменяни при условията посочени в гаранционната карта.

1. ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАЗОПАКОВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

 • Препоръчва се матракът да бъде пренасян, разопакован и поставен на легло минимум от двама души. Това важи и за моделите, навити на руло.
 • Премахнете полиетиленовата опаковка без да използвате остри и режещи предмети. Изхвърлете я на сигурно място, за да предотвратите възможни инциденти.
 • След премахване на опаковката, в редки случаи е възможно усещането на остатъчни слаби безвредни произвоствени пари, които се разсейват гаратирано до 24 часа. При добра вентилация процесът е по-кратък.
 • Поставянето на новия Ви матрак върху качествена и изправна подматрачна рамка /ламелна скара/ е задължително условие за правилната му експлоатация. Тя спомага за безпроблемната вентилация на въздуха и предотвратява образуването на мухъл.
 • Ако новият Ви матрак е еднолицев, уверете се, че неговата вградена рамка е в непосредствен контакт с поне 6 равномерно разпределение опорни точки,с конструкцията на легло за размер с ширина до 120 см, и в поне 9 / 3 от тях по средата/, равномерно разпределени опорни точки за матрак с широчина над 120 см.
 • Периодичното обръщане на матрака, както е показано на схемата, удължава неговия живот и запазва експлоатационните му характеристики за по-дълго време.
 • Дръжките на матрака улесняват неговото обръщане. Те не са пригодени за транспортирането му.

2. ГРИЖА ЗА ВАШИЯ МАТРАК

 • Всички модели матраци „НАНИ“ са проектирани и предназначени да удовлетвторяват Вашите потребности за пълноценна почивка и сън.
 • Ползвайте матрака както Ви е удобно, но само по предназначение. Не го използвайте като трамплин или батут. Това може да повреди конструкцията му или да доведе до прекратяване на гаранцията.
 • Не се опитвайте да сгъвате матраците с пружини. Това може да повреди пружинния пакет и да доведе до прекратяване на гаранцията.
 • Веднъж развит и разопакован, матракът не може да се навие на руло при домашни условия. Това може да повреди дамаска и сърцевината, и да доведе до прекратяване на гаранцията.
 • Не използвайте матрака на пода или извън леглото. Това може да доведе до зацапване, образуване на мухъл и до прекратяване на гаранцията.
 • При нормална експлоатация, матракът е устойчив на замърсявания продължителен период от време. При евентуално зацапване може да се почисти със сух парцал, мека четка или влажна кърпа с минимално количество препарат, предназначен за почистване на тапициране мебел. Избягвайте силното навлажняване, което може да увреди материята. При модели със сваляеми калъфи се препоръчва пране при ниска температура или химическо чистене. За да избегнете захабяването на дамаската препоръчваме използавнето на надматрачна стелка и/или шалте, което да намали износването и механичните увреждания.
 • Не използвайте 100% синтетични чаршафи и стелки с понижена въздухопропускливост.
 • Проветрявайте матрака редовно. Това предотвратява възможността влагата от човешкото тяло да взаимодейства неблагоприятно с дамаската на матрака, като по този начин се неговия живот.
 • Вложените материали за тапициране, във всички модели матраци „НАНИ“, са с най-високо качество. Въпреки това, в процеса на експлоатация те биха могли да претърпят някои минимални изменения, които не биха нарушили изискванията на EN – БДС. Редовното обръщане и завъртане на матрака минимизира риска от изменения на формата във времето.

3. ТЕСТ ПЕРИОД

Ние от „НАНИ“, водени от стремежа за най-пълно задоволяване на Вашите потребности, въведохме тест период след закупуване на матрак, който предоставя възможност на спокойствие /при домашни условия/ да изпробвате удобството и комфорта на закупения матрак. Тест периодът важи за част от изделията. Подбрани са модели от различен ценови клас и с различни ергономични характеристики.

УСЛОВИЯ ЗА ПОДМЯНА:

1. Минималната продължителност на тест периода е 5 дни, а максималната - 20 дни от датата на закупуване на матрака, удостоверена с фактура и/или фискален бон.
2. Участващите в тест периода модели може да видите в приложената таблица.
3. Възможна е единствено подмяна на модел от по-нисък ценови клас с модел от по-висок такъв.
4. Сумата за доплащане се изчислява като от стойността на подмененото изделие се приспадат 5% от сумата по документ за всеки ден на ползване. Получената стойност се приспада от цената на новото изделие, като Вие заплащате разликата.
5. Вашият ангажимент се свежда до правилното и сигурно опаковане на използвания неамортизиран матрак и доставката му заедно с факутрата и/или касовия бон и гаранционна карта в магазина. При неналичност на избрания нов модел, доставката ще се извърши в рамките до 20 работни дни.
6. Тест периодът не е приложим при изделия с нестандартни размери.
7. Тест периодът е още един жест, с който ние от „НАНИ“ Ви помагаме да изберете най-подходящия модел за Вас, Вашата физика и изисквания.

4. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Благодарим Ви, че избрахте висококачествени матраци „НАНИ“, произведени по най-съвременни технологии и иновативни материали с доказани предимства. Производството се извършва съгласно изискванията на системата за управление на качеството ISO 9001:2008.

1. Съгласно чл.115 от Закона за защита на потребителите и Европейската директива 1999/44/СЕ, производителят следва да предостави 2 години гаранция на произведения от него продукт.
2. Производителят на матраци „НАНИ“ предоставя на своите потбелители 2 години гаранция на външната част /калъфа/ и между 3 и 15 години удължена гаранция за ядрото, като периодът за съответните моделите е описан в приложената таблица.
3. Гаранционният срок на матраци „НАНИ“ започва да тече от датата на покупката, удостоверена с фактура /експедиционна бележка/ и/или касова бележка.
4. Гаранцията, предоставена от производителя на матраци „НАНИ“, важи само в случай, че клиентът е спазил стриктно условията, отбелязани в гаранционната карта на продукта и инструкцията за употреба.
5. Гаранцията на матраци „НАНИ“ покрива:
- Различие на закупения продукт с отбелязания на етикета модел;
- Несъответствие на размерите на закупения продукт с отбелязаните на етикета, когато отклонението в ширина, дължина или дебелина надвишава 2 см.
Според БДС за еднолицеви матраци, технологичният допуск на рамката е до 22 мм. под размера, отбелязан на етикета на продукта.
- Несъответствие на закупения продукт, проявило се по време на неговата експлоатация в рамките на гаранционния период, изразяващо се в необратима еластична деформация на ядрото /пяната или пружините/ на матрака повече от два сантиметра от прекараната права най-външна линия на изделието.
6. Гаранцията на матраци „НАНИ“ не покрива:
- Дефекти, причинени от отбелязаните в гаранционната карта и инструкцията за употреба начини на неправилното използване на закупения продукт;
- Дефекти, появили се в резултат на външно влияние, механични повреди, повишена влажност, опити за поправки и др., причинени от клиента или от трети лица, включително, но не само: продъжително складиране, почистване на продукта с абразивни препарати, опити за ремонтни дейности, от домашни любимци и др;
- Несъответствия, получени в резултат на съхранение или ползване в условия на замърсяване или влага;
- Експлоатационни изменения на външната част – разшити конци на капитонажа или борда, петна по текстила, изместване на борда и т.н.
- Когато клиентът не е в състояние да представи документи за покупката – фактура /експедиционна бележка/ и/или фискален бон – и гаранционната карта на продукта с датата на продажба и печат на продавача.
7. Всякакви основателни претенции към „Паралел“ ЕАД, свързани със скрити производствени дефекти или влошено качество на матраци „НАНИ“, които не са причинени от обикновената им употреба, се отнасят до мрежата от търговци, като заедно с рекламацията следва да се представят документи за покупка – фактура /стокова разписка/ и/или фискален бон – гаранционна карта на продукта и описание – протокол на рекламацията.
8. Производителят на матраци „НАНИ“ гарантира отстраняването на всички скрити производствени дефекти или влошено качество, възникнали по време на гаранционния период. Отстраняването се извършва в дома на клиента, а ако това не е възможно – в завода на производителя. Разходите за транспорт се поемат от производителя, като отговорността на клиента се свежда до правилно и сигурно опаковане на продукта за рекламация, описание - протокол на рекламационното изделие и доставката му до най-близкия склад /представител/ на производителя.
9. При невъзможност за отстраняването на дефекта, на клиента се предлага замяната му с нов продукт.
10. Скритите производствени дефекти, възникнали по време на гаранционния период, се отстраняват в срок от 1 месец, считано от датата на предявяване на рекламацията от потребителя.
11. Отстраняването на дефект или замяната на матрак в гаранционния период не води до удължаване на гаранционния срок.
12. Отстраняването на дефект, който не е покрит от гаранцията, или замяната на матрак след гаранционния период е за сметка на клиента.
13. При нужда се предлага следгаранционен ремонт на всички модели, като услугата се заплаща според ценоразписа на производителя.
14. Съгласно чл.119 от ЗЗП, независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за наличието на несъответствие на потербителската стока с договора за продажба.

С осъществяването на покупката, клиентът приема и се съгласява с настоящите условия, отбелязани в гаранционната карта на продукта и инструкцията за употреба, които са му предоставени при покупка.


СПОРЕД ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

Чл.112
(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, потребителят има правод да предяви искане към продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обещетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се има предвид:
1. Стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. Значимостта на несъответствието;
3. Възможността да се предложи от потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл.113
(1) (Нова- ДВ, б.18 от 2011г.)
Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжене да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал.1 – ДВ, бр.18 от 2011г.)
Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на 1 месец, считано от прекратяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал.2 – ДВ, бр.18 от 2011г.)
След изтичането на срока по ал.2, потребителят има право да развали договара и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл.114
(4) (Предишна ал.3 – ДВ, бр.18 от 2011г.)
Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедитиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да поняся значителни неудобства.
(5) (Предишна ал.4 – ДВ, бр.18 от 2011г.)
Потребителят може да иска и обещетение за претърпените, в следствие на несъответствието вреди.

Чл.114
(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл.113, той има право на избор между една от следите възможности:
1.Разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2.Намаляване на цената;
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване на цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от прекратяването на рекламацията на потребителя.
(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребивеля чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл.115, е налице следваща проява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл.115
(1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал.1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигането на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал.1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал.1


РАЗБРАХ

Tози уебсайт използва бисквитки "cookies" за да подобри услугите ни. Моля, прочетете внимателно нашата  политиката за бисквитките и техните настройки преди да продължите.